Iemand die Freelance werkt biedt zijn diensten en producten aan aan potentiële opdrachtgevers.
Freelance, zzp en zzp'er zijn termen die gebruikt worden door en voor mensen die zelfstandig werken en opdrachten voor anderen vervullen. De meeste zzp'ers of freelancers hebben als rechtsvorm de eenmanszaak of een VOF. De termen freelance, freelancer en zzp, zzp'er worden door elkaar gebruikt. Zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. Elke zzp'er en freelancer heeft te maken met de omzetbelasting ( btw ) en de inkomstenbelasting.


Een freelancer is nog geen zelfstandig ondernemer voor de belasting en het UWV, dit hangt af van de status die u als zelfstandige heeft. Een Var Verklaring is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat uw status als zelfstandige is. Een ZZP’er, freelancer of zelfstandig ondernemer is voor de Belastingdienst overigens hetzelfde.

Een VAR verklaring vrijwaard opdrachtgevers van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. Er is sprake van een zelfstandige opdracht, er is geen loondienstverband.


Dag van de Zelfstandige 2011 op 9 maart
Ook u kunt er bij zijn op 9 maart 2011? De Dag van de Zelfstandige is een PZO initiatief en wordt elk jaar gehouden op de tweede woensdag van maart.
De bedoeling van deze Dag van de Zelfstandige is om positieve aandacht te vragen voor het zelfstandig ondernemerschap.

Zzp, freelance werken
Duizenden werklozen die met behulp van de WW een eigen bedrijf zijn begonnen en onterecht voor fraudeur zijn uitgemaakt, krijgen van minister Donner (Sociale Zaken) de kans om hun zaak weer te laten bekijken. Dat heeft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt in reactie op het oordeel van de Nationale ombudsman dat het UWV de werklozen in de startersregeling niet goed heeft voorgelicht. Tevens krijgen zelfstandig ondernemers die door terugvordering van hun uitkering en boetes in de financiële problemen zijn gekomen, meer tijd om te betalen.


Overheid komt met digitaal loket voor ZZP'ers
10-03-2010
Minister Donner van Sociale Zaken zorgt er voor dat maatregelen getroffen gaan worden om zelfstandig ondernemers (zzp’ers) te helpen bij het verkrijgen van opdrachten. Donner: ‘Veel mensen zijn zelfstandige geworden zonder zich bewust te zijn van de consequenties. Daarom komen we nu met een informatiepunt.’ Dit digitale loket bevat een overzicht van alle regels en mogelijkheden vanuit de overheid.


Freelancers en zzp'ers
Zzp'ers en freelancers verlenen zelfstandig diensten aan verschillende opdrachtgevers. Bijvoorbeeld als fotograaf, loodgieter, IT-specialist of in de thuiszorg. De termen zzp'er (zelfstandige zonder personeel) en freelancer verschillen eigenlijk niet van elkaar. Beide termen geven aan dat u in opdracht diensten verleent.

Inschrijven bij de KvK en Belastingdienst
Als zzp'er of freelancer bent u gewoon ondernemer. Voor u gelden dezelfde regels en verplichtingen die ook voor andere ondernemers gelden. Zo moeten ook zzp'ers en freelancers zich inschrijven bij de KvK.


De Jager steunt ZZP-er

Minister De Jager van Financiën geeft zelfstandigen zonder personeel ("ZZP-ers") een extra steuntje in de rug. Om het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek te kunnen halen mogen ook uren worden meegerekend die worden besteed aan acquisitie, scholing en het bijhouden van de administratie.

De Belastingdienst zal hier soepel mee omgaan. De Jager maakte dit bekend op het congres van het Platform Zelfstandige Ondernemers in Amsterdam.

De Jager: "Ik heb mij altijd sterk gemaakt voor de belangen van ondernemers. Met deze maatregel geef ik gehoor aan de signalen dat zelfstandigen zonder personeel door de crisis vaak zwaar worden getroffen. Ik reken er op dat de overgrote meerderheid van deze groep hierdoor alsnog in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek."

Door de crisis kampen veel ZZP-ers met minder opdrachten, zodat ze moeite hebben met het halen van de norm van 1225 uur om de zelfstandigenaftrek te mogen claimen. ZZP'ers die minder omzet hebben, besteden relatief meer tijd aan acquisitie en scholing en die uren tellen ook mee. Dit geldt ook voor andere niet-declarabele activiteiten zoals het bijhouden van de administratie. De maatregel geldt voor de belastingaangifte over 2009 en 2010.
Bron: minfin.nl

‘FNV beschadigt belangen ZZP’ers’

ZZP Netwerk Nederland betreurt de uitspraken van Agnes Jongerius van afgelopen weekend. Ze stelde – na de val van het kabinet - dat ZZP’ers in Nederland ‘hard ondersteuning nodig hebben’ en dat een volgend kabinet daarop moet inzetten. “Met een dergelijke uitspraak beschadigt Jongerius de belangen van ongeveer 250.000 ZZP’ers in Nederland, die vanuit ondernemersvisie groei ambiëren,” zeggen Jerry Helmers en Miranda Brugman, de twee landelijk voorzitters van ZZP Netwerk Nederland.

“Op deze wijze blijft Jongerius bijdragen aan de slechte beeldvorming rondom de ZZP’er. Daar hebben de ondernemers onder de ZZP’ers steeds meer last van.”


“Van de in totaal 650.000 ZZP’ers in Nederland, zijn er ongeveer 400.000 ZZP’ers die er bewust voor hebben gekozen om op jaarbasis niet meer dan 20.000 euro (bruto)winst te boeken. Daarmee vallen ze in allerlei fiscale regelgeving waardoor ze praktisch geen belasting hoeven te betalen,” vervolgen Helmers en Brugman. “Deze ZZP’ers zijn dus niet ambitieus en de grote vraag is of belastinggeld besteed moet worden – zoals Jongerius wil – aan deze groep mensen die nooit een hoger niveau van ondernemerschap wil bereiken. Dit is verkwisting van publieke middelen. Jongerius draagt met deze oproep bovendien niet bij aan het verder willen brengen van Nederland als ondernemersland.”

Z staat voor zelfstandigheid
“Jongerius moet zich afvragen waar de Z uit de afkorting ZZP feitelijk voor staat. De Z staat toch voor zelfstandigheid? En zelfstandigheid betekent onafhankelijkheid. Dat er mensen zijn die er voor kiezen om niet meer dan 20.000 euro (bruto)winst per jaar te willen halen, is uiteraard een eigen vrije keuze maar dit weinig ambitieuze gedrag mag niet beloond worden met financiële ondersteuning vanuit de overheid, nu blijkt dat zelfs het kunnen behalen van 20.000 euro brutowinst – door de crisis - onder druk komt te staan.”

“Jongerius moet tot inkeer komen,” stellen Brugman en Helmers. “Als we Nederland écht uit de crisis willen helpen, dan heb je ondernemers nodig die de kar trekken, zoals de 250.000 ZZP’ers die wel ambitie hebben. Deze willen bovendien op een eerlijke wijze concurreren en niet de strijd aangaan met ‘ondernemers’ die blijkbaar behoefte hebben aan steun van de overheid.
Bron: persbericht zzpnetwerknederland.nl


Freelanchers of zzp-ers
Freelancers en zzp-ers bieden diensten aan. Zij zijn niet in loondienst en werken zelfstandig voor meerdere opdrachtgevers.
Het is voor freelancers van belang dat zij daadwerkelijk als zelfstandige worden beschouwd. De Belastingdienst (en UWV) stelt de status van de freelancer vast. Hierbij speelt wetgeving op het gebied van arbeid, sociale verzekeringen en belastingen een rol.


Zelfstandige zonder personeel
Een zelfstandige zonder personeel (ZZP, ZZP'er) is een begrip dat gebruikt wordt door de Nederlandse belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen. Het is geen echte ondernemingsvorm. Het gaat hier om ondernemers die geen personeel in dienst hebben. Het kan ook slaan op een freelancer.
Een ZZP'er is meestal één persoon die diensten of producten verkoopt en daarvoor de klanten een factuur stuurt.
De ZZP'er is zelfstandig in die zin dat hij/zij geen arbeidsovereenkomst heeft, maar wel diensten en/of goederen levert aan klanten of opdrachtgevers. Er is geen sprake van een gezagsverhouding, waardoor hij/zij geen werknemer is en niet onder de wettelijke bepalingen voor werknemer valt.
wikipedia.org

PERSBERICHT
Zzp’er behaalt substantiële omzet via sociale media
NOORDBEEMSTER, 10 maart 2010 – Het eerste kwartaalonderzoek van de ZZP Barometer heeft
uitgewezen dat maar liefst 86,6% van de ondervraagde zelfstandig ondernemers actief is op
online sociale netwerken. LinkedIn geniet hier met 82,6% duidelijk de voorkeur, op lange
afstand gevolgd door Twitter met 19,6%. Gemiddeld besteden zpp’ers jaarlijks 25% van hun tijd
aan acquisitie – een kwart van de ondervraagden geeft aan weleens één of meerdere
opdrachten uit de nieuwe sociale media te hebben gegenereerd.
Het zzp-panel, dat inmiddels uit 940 zelfstandigen uit 15 verschillende sectoren (met de zakelijke
dienstverlening als meest vertegenwoordigde sector) bestaat, werd gepeild over terugkerende
thema’s zoals ‘vertrouwen in de Nederlandse economie’ en ‘ontwikkeling omzet en resultaat’. Een vast
onderdeel van de ZZP Barometer is het actuele thema, waarbij deelnemers een set vragen omtrent
een actueel thema voorgelegd krijgen. Dit eerste onderzoek stond de vraag “Hoe werf je opdrachten
als zzp’er?” centraal en werd inzicht verkregen in de hoeveelheid tijd die besteed werd voor het
binnenhalen van nieuwe opdrachten en de rol van de nieuwe sociale media (LinkedIn, Twitter, Hyves, Facebook en Ning).
Enkele interessante uitkomsten van de ZZP Barometer zijn:
- 50,1% is het in meer of mindere mate eens met de stelling “De Nederlandse economie staat
er over 6 maanden beter voor dan nu”, tegenover 17,9% oneens.
- Het vertrouwen in de eigen onderneming is met 52,4% optimistisch gestemden tegenover
8,3% pessimisten minstens zo groot.
- Slechts 2,7% geeft aan te willen of moeten stoppen met de onderneming.
- Winst als percentage van de omzet is bij vrouwen met 53,7% aanzienlijk hoger dan 40,7% bij mannen.
- Tweederde van de zzp’ers maakte in het vierde kwartaal van 2009 winst, 16% leed verlies.
- 73,3% beschikt over financiële reserves, hiervan zegt 31,2% tegenvallende resultaten over
een periode langer dan 12 maanden te kunnen opvangen.
Een vooruitblik op de eerste resultaten zal gepresenteerd worden door Esther Raats-Coster (voorzitter
PZO) op de ‘Dag van de Zelfstandige’ (10 maart) te Amsterdam. Aansluitend zal het volledige
onderzoeksrapport terug te lezen zijn op www.zzpbarometer.nl en zal het voorzien van commentaar
verschijnen in een nieuwe rubriek van onebizz magazine. De ZZP Barometer is een initiatief van
VictorMundi.com, onebizz, PZO en MarktEffect. Het landelijk zzp-onderzoek, dat begin 2010 van start
is gegaan, verzamelt ieder kwartaal belangrijke informatie voor beleidsmakers en verschaft
deelnemende zzp’ers interessante informatie over waar zij staan ten opzichte van andere zelfstandig ondernemers.
Bron: dagvandezelfstandige.nl